محل تبلیغات شما
تعیین درجه اهمیت تجهیزات

اساسا در تعیین درجه بحرانیت تجهیزات به عواملی همانند:

  • تاثیر خرابی تجهیزات و پیامدهای آن در حوزه ایمنی، زیست محیط و بهداشت
  • ارزش دارایی فوق
  • میزان تاثیر و پیامد خرابی تجهیز و از کار افتادن آن در سیستم تولید
  • زمان تعمیرات تجهیز
  • پیامدهای ناشی از دست دادن تجهیز در تولید سایر سیستم ها
  • وجود تجهیز جایگزین در سیستم تولید و یا انبار
  • زمان نصب و راه اندازی تجهیز در صورت از کار افتادگی
  • میزان پیچیدگی ساختار تجهیز در طراحی و تعمیرات
  • تاثیر و نقش تجهیز در کیفیت محصول نهایی
  • و برخی عوامل دیگر برای سازمان اولویت بندی می نمایند.

در ضمن برای اولویت بندی تجهیزات از دستورالعمل های موجود و استانداردهای موجود می توان استفاده نمود.

 

برگزاری دوره آموزشی جمع آوری اطلاعات تجهیزات در بازار بزرگ ایران

برگزاری دوره مدیریت هزینه های نت

برگزاری دوره آموزشی جمع آوری اطلاعات تجهیزات مبتنی بر ISO 14224

تجهیز ,تجهیزات ,بندی ,سیستم ,تاثیر ,اولویت ,تجهیز در ,اولویت بندی ,در سیستم ,آن در ,تاثیر و

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

پایگاه اطلاع رسانی شیعیان بورکینافاسو سایبان